Huhtikuussa käynnistyi D.O. Saimaa prosessin kehittäminen -hanke, jossa etsitään ratkaisuja ja työkaluja D.O. Saimaa -alkuperämerkin hakuprosessin kehittämiseen. D.O. Saimaa -alkuperämerkin parissa on runsaasti tuottajia, jatkojalostajia, design-yrityksiä ja WeSupport –ravintoloita, mutta hakuprosessin kehittämisen kautta halutaan saada lisää yrityksiä D.O. Saimaa alkuperämerkin piiriin. Kehitystyö vahvistaa entisestään tuottajien/jatkojalostajien ja matkailuyrittäjien yhteistyötä. Tämä kaikki kehittää osaltaan ruokamatkailua.

D.O. Saimaa prosessin kehittäminen -hanke alkoi huhtikuussa

Huhtikuussa käynnistyi D.O. Saimaa prosessin kehittäminen -hanke, jossa etsitään ratkaisuja ja työkaluja D.O. Saimaa -alkuperämerkin hakuprosessin kehittämiseen. D.O. Saimaa -alkuperämerkin parissa on runsaasti tuottajia, jatkojalostajia, design-yrityksiä ja WeSupport –ravintoloita, mutta hakuprosessin kehittämisen kautta halutaan saada lisää yrityksiä D.O. Saimaa alkuperämerkin piiriin. Kehitystyö vahvistaa entisestään tuottajien/jatkojalostajien ja matkailuyrittäjien yhteistyötä. Tämä kaikki kehittää osaltaan ruokamatkailua.

Hakijoilta saadun palautteen mukaan hakukaavake on monimutkainen ja hakijan on hankala hahmottaa mitä hän on hakemassa/pitäisi hakea. Hankkeessa luodaan hakulomakkeet kaikkien osa-alueiden osalta (desing, tuottajat/jatkojalostajat ja WeSupport). Hankkeessa tullaan luomaan design-yrityksille omat kriteerit sekä kokoamaan ja kouluttamaan arviointiraati. 

Hankkeella pyritään luomaan prosessi, joka säilyy tasalaatuisena mahdollisista henkilövaihdoksista huolimatta. Yrityksille pystytään kertomaan ennakolta hakuprosessin kesto ja etenemisaikataulu. D.O. Saimaa prosessin kehittäminen -hankkeen tavoitteet ovat D.O. Saimaa hakuprosessin kehittäminen ja kuvaaminen, arviointiraadin kokoaminen ja kouluttaminen sekä sidosryhmäyhteistyö ja markkinointi.

D.O. Saimaa alkuperämerkin tuottaja
D.O. Saimaa alkuperämerkin tuottaja

D.O. Saimaa on Saimaan alueen ruokamatkailun kivijalka

Etelä-Savon Maakuntaohjelmassa matkailu on nostettu selkeästi yhdeksi vahvuudeksi. Syyt panostaa maakunnan matkailuun ovat samat kuin valtakunnallisestikin: matkailu on kasvupotentiaalin omaava palveluala, kasvava vientiala, merkittävä työllistäjä ja alueellisesti merkittävä elinkeino. 

Ruoka kuuluu jokaiseen matkaan tavalla tai toisella. Ruuan ympärille voidaan rakentaa upeita elämyksiä ja pysyviä muistijälkiä. Ruoka ja juomat ovat kasvava trendi matkailijoiden keskuudessa. Erityisesti milleniaalit ovat kiinnostuneet yhdistämään ruokaa ja matkailua. Vuonna 2019 tehdyn ETC:n tutkimuksen mukaan gastronomia on toiseksi tärkein motivaatio lähteä matkalle (15 %) heti luonnon jälkeen (29 %). Saimaalla ja Etelä-Savossa nämä molemmat vetovoimatekijät voidaan yhdistää matkailijoita houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. 

D.O. Saimaa alkuperämerkki kertoo tuotteen laadun lisäksi sen alueellisen alkuperän. Alkuperämerkillä on iso rooli Etelä-Savon ja Saimaan alueen ruokamatkailussa. Voidaankin todeta, että D.O. Saimaa alkuperämerkistä on tullut alueemme ruokamatkailun kivijalka. Tätä asemaa ei haluta menettää, vaan entisestään vahvistaa ja saada lisää yrityksiä niin alkuperämerkin käyttäjiksi kuin WeSupport –verkostoonkin. 

D.O. Saimaa alkuperämerkin tuottaja
Kuva: Visit Saimaa
Saimaa Gastronomy
Saimaa Gastronomy -verkoston yrittäjät | Kuva: Visit Saimaa

Alueemme kärkiyritykset, Saimaa Gastronomy –verkosto (Hotelli Punkaharju, Sahanlahti Resort, Tertin Kartano ja Teahouse of Wehmais), ovat kaikki sitoutuneet D.O. Saimaa alkuperämerkittyihin raaka-aineisiin. Myös WeSupport-ravintolat ovat sitoutuneet tähän. D.O. Saimaa -tuotteita käyttävät ravintolat arvostavat raaka-aineissaan alkuperää, puhtautta ja korkeaa laatua. Ravintoloiden annoksissa suositaan lähialueen tuoreita kaloja, sesonkien kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä paikallisesti tuotettua lihaa. 

D.O. Saimaa prosessin kehittäminen -hankkeen päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Hankkeen kesto on kuusi kuukautta, ja sitä rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta.

Lisätietoja:  

Miia Korja, projektipäällikkö, miia.korja@mikseimikkeli.fi 

Veera Kinnunen, projektiassistentti, veera.kinnunen@mikseimikkeli.fi 

*Artikkelikuva: Visit Saimaa

Maakuntaliiton ja Miksein logot