Etelä-Savo on alueellisen ruokakulttuurin edelläkävijä.

D.O. Saimaa -alkuperämerkin hallinnointi ja myöntäminen

Etelä-Savon maakuntaliitto hallinnoi D.O. Saimaa -merkin käyttöä sekä vastaa alkuperämerkin myöntämisestä tuottajille ja tuotteille.

Etelä-Savon maakuntaliitto

Jaana Virtaniemi
044 770 0584
jaana.virtaniemi@esavo.fi

D.O. Saimaa ja Saimaa Academy of Gastronomy – Network development and learning -hanke

Ruokamatkailusta Saimaan alueen tärkein vetovoimatekijä

Hankkeen tavoitteena on nostaa kestävästi ruokamatkailua Saimaan alueen matkailun tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. Tavoite saavutetaan D.O.Saimaan verkostoa kehittämällä ja matkailuun kytkemisellä, ruokamatkailun tuotteistamisella, Saimaa Academy of Gastronomy oppimisverkoston kautta tulevan osaamisen nousun sekä ruokamatkailua tukevan tutkimustiedon avulla. Hankkeen toimenpiteet ovat jaettu kolmeen työpakettiin, joista yhdessä muodostuu tutkimuksen, oppimisen ja kehittämisen & innovoinnin kokonaisuus.

Hanke on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Kansalliskirjaston sekä Mikkelin seudun matkailu ry:n yhteishanke, jota rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), Mikkelin seudun kunnat sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot omarahoituksella.

Lisätietoa hankkeesta Helsingin yliopiston hanke-esittelysivulla

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti

Inna Kopoteva
Projektipäällikkö
+358 41 527 2537
inna.kopoteva@helsinki.fi

Mikkelin seudun
matkailu ry

Asta Aalto
Kehittämispäällikkö
+358 40 826 2733
asta.aalto@visitmikkeli.fi